Ocena zanieczyszczenia

Prowadzimy oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Zapewniamy akredytowany pobór próbek do badań oraz badania zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony powierzchni ziemi w akredytowanym laboratorium badawczym.

W przypadku stwierdzenia na badanym terenie występowania zanieczyszczenia powierzchni ziemi oferujemy opracowanie projektu planu remediacji oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej przed organami ochrony środowiska w zakresie zgłoszenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub szkody w powierzchni ziemi oraz uzgodnienia projektu planu remediacji.

Oferujemy również kalkulację kosztów prac remediacyjnych oraz przeprowadzenie remediacji zgodnie z zawierdzonym planem, sporządzenie raportu do organów ochrony śroodwiska i uzyskanie w imieniu inwestora poświadczenia zakończenia prac remediacyjnych.

Envigeo geotechnik Warszawa

ENVIGEO MICHAŁ STĘPIEŃ
ul. Bohaterów 11F
03-026 Warszawa
NIP: 5242332085
REGON: 146471203