Due diligence

Oferujemy due diligence nieruchomości przed zakupem, obejmujące:

  • analizę geodezyjno-prawną, w tym: pozyskanie mapy zasadniczej, ustalenie służebności, sprawdzenie zapisów w KW, uzyskanie wstępnych warunków przyłączenia mediów
  • wstępne badania geotechniczne: analiza materiałów archiwalnych, wiercenia badawcze, wstępne określenie możliwości ralizacji planowanych obiektów
  • ocenę zanieczyszczenia ziemi, gruntu i wód gruntowych oraz ewentualną kalkulację kosztów remediacji
  • analizę chłonności terenu w oparciu o zapisy MPZP, WZ, opracowywane przed architekta z wieloletnim doświadczeniem
Envigeo geotechnik Warszawa

ENVIGEO MICHAŁ STĘPIEŃ
ul. Bohaterów 11F
03-026 Warszawa
NIP: 5242332085
REGON: 146471203