geotechnika

Oferujemy badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie w zakresie dostosowanym do projektowanej inwestycji, w tym:

- wstępna ocena warunków gruntowo-wodnych przed zakupem działki

- opinie geotechniczne dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych

- geotechniczne warunki posadowienia sieci wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych i innych

- geotechniczne warunki posadowienia obiektów kubaturowych: hale magazynowe, centra handlowe

- geotechniczne warunki posadowienia dla projektów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

- badania geotechniczne dla obiektów energetycznych, m.in. stacje elektroenergetyczne 110kV/220kV/400kV

Envigeo geotechnik Warszawa

ENVIGEO MICHAŁ STĘPIEŃ
ul. Bohaterów 11F
03-026 Warszawa
NIP: 5242332085
REGON: 146471203